• Home
  • Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się. Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej, wydaniu nieruchomości; wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu

Skontaktuj się ze mną