Komornik Sądowy
dr Urszula Gęślicka

"Ad impossibilia nemo tenetur"

Komornik Warszawa - kancelaria komornicza

Czynności, którymi się zajmujemy

Kancelaria komornika sądowego dr Urszula Gęślicka

Kancelaria Komornika Sądowego dr Urszula Gęślicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie dr Urszula Gęślicka została powołana na stanowisko komornika przez Ministra Sprawiedliwości w 2018 r. Ukończyła studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa w Białymstoku. W 2017 r. uzyskała stopień naukowy doktora prawa. Od 2019 r. zatrudniona na stanowisku wykładowcy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kancelaria komornika mieści się przy ul. Globusowej 25 lok. 5 w Warszawie .

Skontaktuj się ze mną

  Baza wiedzy

  Najnowsze artykuły

  Co jest przedmiotem egzekucji z ruchomości?

  Jednym ze środków przymusowego egzekwowania spełnienia świadczenia przez dłużnika jest

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają prawidłowy

  Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek stron?

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek stron zgodnie z

  Właściwość komornika w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Z uwagi na szczególnie ważny społecznie charakter świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca

  Komornik Warszawa - pytania i odpowiedzi

  1.Kim jest komornik sądowy ?

  Komornik sądowy jest prawnikiem, funkcjonariuszem publicznym , który jednocześnie prowadzi kancelarię na własny rachunek. Komornik działa przy sądzie rejonowym – nie jest on jednak pracownikiem sądu. Komornik działa na obszarze swojego rewiru.

  2.Na obszarze jakiego rewiru działa Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka?

  Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka działa na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W sprawach o egzekucję z nieruchomości oraz w sprawach, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości komornik Urszula Gęślicka realizuje swoje zadania w obszarze Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

  Czy komornik sądowy ma prawo odmówić przyjęcia wniosku i przeprowadzenia czynności ?

  Co do zasady komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku i przeprowadzenia czynności do których jest właściwy zgodnie z ustawą o komornikach sądowych.

  Czy komornik sądowy oprócz egzekucji prowadzi też sprawy o zabezpieczenie roszczeń?

  Komornik sądowy prowadzi oprócz postępowań egzekucyjnych również postępowania o zabezpieczenie roszczeń. W postępowaniach o zabezpieczenie stronami są uprawniony oraz obowiązany. Dokumentem uprawniającym do złożenia wniosku o zabezpieczenie jest postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia wraz z klauzulą wykonalności, którą sąd nadaje z urzędu. Warto również pamiętać , że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (bez klauzuli wykonalności) także jest dokumentem na podstawie którego można złożyć wniosek o wykonanie zabezpieczenia roszczenia.

  Ile wynosi opłata za wniosek o zabezpieczenie roszczeń u komornika sądowego ?

  Opłata za wniosek o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego wynosi 5% wartości świadczenia, które ma być zabezpieczone.

  W jakich dniach i godzinach pracuje komornik sądowy?

  Komornik Sądowy może wykonywać czynności od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-21.00. Za zgodą Prezesa Sądu Rejonowego – gdy jest to niezbędne – może również pracować w porze nocnej i w dni świąteczne.

  Kiedy można kontaktować się z Komornikiem Sądowym dr Urszulą Gęślicką?

  W kancelarii Komornika Sądowego dr Urszuli Gęślickiej przyjęcia interesantów odbywają się w środy w godzinach 10.00. – 18.00. W celu umówienia się na inny dzień należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo.

  Czy w kancelarii komornika Urszuli Gęślickiej można płacić kartą płatniczą?

  W kancelarii Komornika Sądowego Urszuli Gęślickiej nie ma możliwości płatności kartą. Opłaty od wniosków bądź wpłaty w sprawach można dokonywać gotówką bądź przelewem na konto komornika.