• Home
  • Opłaty komornicze

Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Opłaty egzekucyjne reguluje USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu (art. 31) ( min. 150, 00 zł maks. 50 000, 00 zł.)
Opłata stała za egzekucję wydania rzeczy ruchomej – 400 zł; (art. 33)
Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł (art. 40)
Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty – 60 zł; (art. 41.1.)
Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata – 40 zł (art. 41.2.)
Opłata stała za protokół stanu faktycznego – 400 zł; (art. 42)
Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100 zł. (art. 44)
Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych(art. 43. 1)
Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą (art. 43.2)

Skontaktuj się ze mną