Komornik Sądowy dr Urszula Gęślicka

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie dr Urszula Gęślicka działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W przypadku spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio komornik działa w obszarze Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

Skontaktuj się ze mną