3 sierpnia 2022 Comments Off

Postępowanie zabezpieczające jest samodzielnym rodzajem postępowania cywilnego – nie jest więc częścią postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 730 kpc w każdej sprawie cywilnej, która podlega rozpoznaniu przez sąd bądź sąd polubowny, istnieje możliwość