30 czerwca 2022 Comments Off

Fakty na temat zawodu komornika sądowego. Zawód komornika sądowego od lat wzbudza wiele emocji oraz reakcji społecznych. Przyczyny tego zjawiska wiążą się niewątpliwie z charakterem funkcji społecznej zawodu komornika utożsamianego z represją, dolegliwością