14 września 2022 Comments Off

Zgodnie z art. 776 zd. 2 kpc tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podstawową funkcją tytułu wykonawczego jest fakt, iż stanowi on podstawę egzekucji. Tytuł