28 września 2023 Comments Off

Jednym ze środków przymusowego egzekwowania spełnienia świadczenia przez dłużnika jest egzekucja z ruchomości. Została unormowana w przepisach dotyczących prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych w art. 844 – 879 ¹¹ kpc. W przepisach kodeksu postępowania