1 czerwca 2023 Comments Off

W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają prawidłowy przebieg tego postępowania. Jeśli przeszkoda jest trwała bądź nie zostanie wyeliminowana w określonym czasie, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Jeśli natomiast przeszkoda ma przemijający