27 lutego 2023 Comments Off

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, komornik może sporządzić protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego bądź też przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Protokół