17 stycznia 2023 Comments Off

Z uwagi na szczególnie ważny społecznie charakter świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca wprowadził kilka udogodnień w egzekucji tychże świadczeń. Dotyczą one m.in. właściwości miejscowej komornika, który będzie prowadził egzekucję. Zgodnie z art. 1081 § 1