17 października 2022 Comments Off

Celem spisu inwentarza jest ustalenie składu oraz wartości całego spadku - zarówno stanu czynnego spadku (aktywów) jak również stanu biernego (pasywów). Dokonanie spisu inwentarza sąd może nakazać z urzędu bądź na wniosek. Wniosek