2 kwietnia 2023 Comments Off

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek stron zgodnie z art. 825 kpc. Zgodnie z powyższym przepisem organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości bądź w części na wniosek: 1) jeżeli zażąda tego